Endüstriyel Tesislerde Fiber Optik Kablo Tesisatı – 14

Fiber optik iletişim sistemlerinin özellikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir :

 • Optik arayüzün gücü
 • Kullanılan kablonun cinsi
 • Tesisatın kalitesi ve fiş konfigürasyonu

Dolayısıyla, transmisyon mesafesinde uzun süreli mükemmel çalışan ortamı sağlayabilmek için kablo yerleştirme direktiflerine kesinlikle uyulmalıdır. Ek olarak, kablonun, fiş konnektörünün ve cihaz üreticisinin direktiflerine uyulmalıdır.

Uygun Bileşenlerin Kullanılması

 • Bileşenler beklenen çevresel ve uygulama şartlarına uygun olmalıdır.
 • Bileşenlerin ve aktif cihazların bir arada kullanılması mümkün olmalıdır.

Bükülme Çapına Özen Gösterin!!

Kablonun teknik belgesinde izin verilenden daha küçük bir çapın altında bir bükülme çapına inilmemesine dikkat edin. Özellikle binalarda ve kablo kutularına fiber optik kablonun uygun açıyla döşenmesi gerekir. Kablonun kıvrılmasını kabloyu düzenli yerleştirerek ve fiş konnektörlerine ve eklerine kıvrılmayı engelleyici soketler takarak engelleyebiliriz.

Gerilme Yükünü ve Ezilme Direncini Aşmayın

Kablonun teknik bilgisinde de açıklandığı gibi, kablonun daimi gerilme yükü aşılmamalıdır. Kablonun ezilmesi kesinlikle engellenmelidir.

Kablo Kanallarına Döşeme

Kabloları kanal içinde ve halka haline getirmeden yerleştirin. Özen gösterilmediği takdirde kablo dolaptan çıkarılırken hasar görebilir.

Keskin Kenarlara Karşı Koruma

Kenar korumasıyla kablolar, keskin kenarlara karşı korunmalıdır.

Gücün Ölçülmesi

Tesisatı bitirdikten sonra, lümen gücü ve sistemin zayıflaması ölçülmelidir. Hesaplanan zayıflama ile karşılaştırılıp onaylanmalıdır; uygun olmayan bir durumda transmisyon mesafesi üzerinde tekrar çalışılmalıdır.

 

Zor Şartlar Altında Kablolama

Aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.

Bileşenler beklenen uygulama şartlarında ve ortamında kullanılmaya uygun olmalıdır.

Özellikle aşağıdaki hususlara uygulanmalıdır :

 • Isı
 • Agresif ortama karşı dirençli
 • Şok ve titreşim gibi mekanik yükler
 • Hareketli kablo zinciri içinde bükülmeye

Yüksek zayıflamaya sahip özel bileşenler kullanılırken güç bütçesi göz önüne alınmalıdır.

Harici Kablolama

Bileşenler beklenen uygulama şartlarında ve ortamında kullanılmaya uygun olmalıdır. Özellikle aşağıdaki hususlara uygun olmalıdır :

 • Isı
 • UV ışınlarına karşı direnç
 • Kemirgenlere karşı koruma

Fiber Optik Konnektörler

Konektörler üretici firmanın belirlediği esaslara göre yerleştirilmelidir.

Kablo Yolları

Kablolamada kablo yolları ve boşluklarının detayları EN 50174-1’de tanımlanmıştır. Aşağıda EN 50174-1:2000’i içeren  genel hususları bulunmaktadır. Kablo yolları yerleşimi :

Kablo yolları aydınlatma ortamındaki boşluklardan ve asansör şaftlarından uzak olmalıdır.

Kablo yollarına giriş noktaları :

a)Erişilebilir olmalıdır ve kalıcı bina tesisatıyla üstü kapatılmamalıdır.

b)Personel yada cihazlar risk altında kalmadan tesisatı, tamir ve bakımı mümkün olmalıdır.

c)Tesisat için gerekli elemanlar için uygun boşlukların sağlanması (kablo makarası ve sehpası içermeli)

d)Tedarikçi veya standartlar tarafından belirlenen minimum bükülme çapını sağlanacak şekilde kablo tesisatının yapılması. Birden fazla kablo olması durumunda, en büyük bükülme yarıçapına sahip kablonunkine uyulur.

Kablo yolları, kablo yapısını ve performansını engelleyecek ısı, nem ve titreşimli ortamlardan korunacak şekilde yerleştirilmelidir. Örneğin, uygun bileşenler ve koruma sağlanmadığı müddetçe kablo yolları kalorifer borularına yakın olarak düzenlenmemelidir. Kablo tesisatçısı, yerel ve ulusal mevzuatlara uygun olarak kabloları ve ekipmanları koruyacak şekilde emniyeti, koruyucu yapıları ve uyarı işaretlerini yerleştirmekle yükümlüdür.

Mümkün olduğu durumlarda, uyumsuzluk görüldüğü takdirde, gelişmiş çevresel (veya diğer) karakteristikli alternatif kablo yolları, kablo yolu sistemleri veya bileşenlerini kullanmak düşünülmelidir. Alternatif olarak, dahili kablo yolları ortamının atmosferik kontrolü de düşünülmelidir.

Kablo yolları, çalışmayı etkilemeyecek şekilde keskin uç veya köşeler elimine edilecek şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir.

Kablo yolları değişikliklere izin verilecek şekilde şöyle tasarlanmalıdır :

e) Sabitleme yüzeyinden minimum 25 mm açıklık olmalıdır;

f) Tesisat sırasında erişimi sağlamak için kablo rayının üzerinde en az 150 mm büyüklüğünde çalışma boşluğunun sağlanması gerekmektedir;

g) Tesis edilen kablonun hasardan korunmasını sağlayın.

Anahat, boru ve kanal sistemi kullanılarak kurulan dahili kablo yolları, kablo kanallarının kullanımına izin verecek şekilde 12 m’den kısa mesafelerde olmalıdır. Kablo kutuları, gerekli standartlar veya tedarikçi tarafından belirlenen kurallar dahilinde minimum bükülme yarıçapını sağlayacak büyüklükte olmalıdır. Birden fazla kablo kullanılıyorsa en büyük minimum bükülme yarıçapı dikkate alınmalıdır.

Kablo yolları, su yada diğer atık sıvıların birikmesini engelleyecek şekilde seçilmeli ve yerleştirilmelidir. İletken kablo yol sistemleri kullanıldığında, gerekli yerel ve ulusal düzenlemelerle bölümlerin elektriksel devamlılıkları sağlanacak ve toprağa bağlanacaktır. Gizli kablo yollarının (örneğin sıva altındaki kablo yolları) kullanılması önerilmez ancak kullanıldığında kablolama yatay veya dikey olarak uygulanmalıdır.

Kablo tesisatçısı, kablo yollarının tesis programına uygun özellikle bulunmasına dikkat etmelidir. Tesisatçı, kabloyla ilgili sapmalar hakkında kablolama yaptıran kişiye bilgi vermelidir. Bilgi teknolojisi kablolaması başlamadan önce, kablo tesisatçısı kablo yollarının temiz, ayırıcı ve köprüleme parçalarında tıkanmalar olmamasını sağlamalıdır. Erişim noktalarında her hangi bir engelleme olmamalıdır.

Etiketleme

Standartlı kablolama yönetimi detayları  EN 50174-1’de anlatılmıştır.

Belirteçler aşağıda listelenmiştir :

Bazı durumlarda, belirteçler bileşenler hakkında gerekli bilgiyi göstermek için kodlanmıştır. Örneğin, yatay kablolamada kullanılan 4 çift Kategori 5 kablo, tipine ve binadaki yerleşimine göre uygun kodlama metoduyla kodlanmalıdır.

Etiketler bileşene göre belirlenir ya da doğrudan bileşenin bir parçasıdır. Belirli bileşenler birden fazla kez etiketlenirler. Örneğin, genellikle bir kablo her iki uçtan da etiketlenmek zorundadır.

Tüm durumlarda :

 1. Kablolar kolaylıkla erişilebilecek, okunabilecek ve değiştirilebilecek şekilde etiketlenmelidir.
 2. Etiketler sağlam olmalı etiketlerin yazıldığı kalemler kablonun tahmin edilen ömrü boyunca çıkmayacak şekilde olmalıdır.
 3. Etiketler kullanıldıklarında nemden ve isten etkilenmemelidirler.
 4. Dışarıda ya da diğer zorlu ortamlarda kullanılan etiketler bu ortamdaki zorluklara karşı dayancak şekilde tasarlanmalıdır.
 5. Eğer değişiklik yapılırsa (örneğin bir patch panelde), etiketler üzerindeki bilgilerin güncellenip güncellenmeyeceği konusu da incelenmelidir.

Dökümantasyon

Kabloların standartlaştırılmış dökümantasyonu için detaylar ISO/IEC 14763-1 ve EN 50174-1’de açıklanmıştır.

Genel gereklilikler ise :

Tesisat sırasında ve sonrasında dökümantasyonun önerilen seviyesi ayrıntılı olarak tesisat özelliklerinde belirtilmiştir.

Bu kısım tasarım ve tesis evrelerinde istenilen seviyede dökümantasyonu detaylandırır.

Ticari dökümantasyon, son kullanıcıyla ve yapılan tesisatla ilgili tüm teknik ve sözleşmeyle ilgili konuları içermelidir :

 • Tesis Özellikleri
 • Kalite Planı
 • Bitmiş Kablolama Dökümantasyonu

Gerektiği takdirde, bileşenlerin test onay dökümantasyonunu da içermelidir.

Bu gibi bir dökümantasyonda şunlar bulunmalıdır :

 1. Kabloların, konnektörlerin ve kablo bağlantılarının detay bilgileri
 2. Kablo onay test kayıtları ve diğer bilgiler
 3. Kablo birleştirme onay testleri ve diğer bilgiler
 4. Dağıtım bilgileri ( Kablo ve aksesuarların ürün numaraları veya kabloların ve diğer aksesuarların diğer özgün ürün tanımlamaları)
Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki İçerik

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 13 Bağlantı ve Topraklama (b)

Sonraki İçerik

Hirschmann OpenRail RS20 Yönetilebilir Endüstriyel Ethernet Switchler

Related Posts