CCTV / Ip Kamera

CCTV / Ip Kamera Çözümleri

CCTV açılımı, “Kapalı Devre Televizyon” anlamına gelen “Close Circuit TeleVision” kavramından türetilmiştir.  CCTV, kameralar aracılığıyla alınan görüntünün belirli bir konuma iletildiği ve bir çok iş kolaylığı sağlayyan sisteme verilen isimdir.  CCTV Sistemleri farklı birçok amaç için kullanılır. Bunların başında güvenlik alanında olan uygulamaları gelmektedir.

A. Güvenlik Alanındaki Uygulamalar
 • Satış yapılan alanın, büroların, bina çevresinin, depoların, yükleme bölgelerinin ve oto park garajlarının açıkça izlenmesi suretiyle hırsızlık ve şiddet olaylarının gözlemlenmesi ve kaydedilmesi.
 • Çok sık kullanılmayan hassas alanların (meselâ, gizli kayıtlar, kasalar, vb.) izlenmesi.
 • Veznelerde hırsızlıkların önlenmesi maksadıyla satış noktasındaki istisnai alanların (yazar kasalarda boşlukların, yığılmaların vb.) izlenmesi.
 • Mağazalarda hırsızlık olaylarının gözlemlenmesi ve kaydedilmesi.
 • Hareketli kamera ile pan-tilt ve zoom fonksiyonları programlanarak “devriye” sistemi uygulaması
 • Gizli gözetim uygulanması (hukuken uygulanabilir alanlarda).
 • Bina ve müştemilatına giren ve çıkan kimselerin izlenmesi suretiyle erişimi kontrol altında tutulan yerlerde kontrol sistemleriyle bütünleşik uygulama imkânı.
 • Şehir izleme sistemlerinde kullanılır. Bu sistem günümüz de “Mobese” diye bilinmektedir.Mobese sistemlerin de yüzlerce kamera bulunabilmektedir. Böylelikle köprü, yol ve kavşaklarda trafik durumunu izleyip, kayıt altına alabiliriz.
 • İşverenlerin işyerlerini,çalışma ortamını ve çalışanlarını izleyebilmesi,
 • Gizli kamera olarak kullanılması,
 • Tiyatro, stadyum, konser alanı gibi alanlarda gösterinin herkes tarafından izlenilebilmesi için kullanılır,
 • Infrared aydınlatma il karanlıkta insan gözünün görmediği görüntü yakalayabilmesinden dolayı kullanılır.
B.  İş Güvenliği Alanındaki Uygulamalar
 • Operatörlere hayati ya da sağlık açısından tehlike arz eden ortamlarda (meselâ tehlikeli maddelerin, kimyasal toksinlerin, vb. bulunduğu yerler) iş sahasını görme imkânı sağlamak.
 • Muhtemel kaza alanlarının izlenmesi.
 • Eğitim kurumlarında öğrencilerin ve öğretim kadrosunun güvenliğinin sağlanması amacıyla salon ve koridorların, ortak kullanım alanlarının ya da yüksek risk alanlarının izlenmesi.
 • Güvenlik görevlilerine, polise, itfaiyeye ya da acil sağlık personeline zamanında haber verilmesini sağlayarak bazı kazalarda zarar ve hasarın azaltılması.
C. Yönetim Aracı Olarak
 • Personelin eğitimi, raflardaki stokların kontrol edilmesi ve satış alanının, üretim hattının, vb. izlenmesi.
 • Personelin, müşterilerin ve ziyaretçilerin korunması hususunda yönetimin hassasiyetinin gösterilmesi ve muhtemel olumsuz izlenimlerin ve davaların önlenmesi ya da azaltılması.
 • Video görüntülerinin manyetik bantlara ya da sabit diske kaydedilerek olayların kaydedilmesi. Bu bilgi incelenebilir ve daha sonra suçluları yargılanması sırasında delil olarak veya eğitici maksatla kullanılabilir.Custom_Consoles_789_492_70_s

CCTV sistemlerinin “sessiz tanıklığı” erişim kontrolü, varlıkların izlenmesi, yangın ihbar sistemleri ve diğer can güvenliği ve genel güvenlik tedbirleri ile bütünlük içinde bir biçimde kullanıldığında ek bir fayda da bu sistemlerin insanlar ve mal varlığı üzerindeki etkilerinin görülebilme ve gözden geçirilme imkânı sağlamaktadır. Yukarıda görüldüğü gibi CCTV ye olan ihtiyaçlar belirli kalıplar içerisinde kalmamakta ve sürekli değişmekte ve gelişmektedir. İhtiyaçlar çerçevesinde bir CCTV sistemi kurulmaya karar verildiğinde öncelikle işin kapsamı tam olarak çıkarılması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı işin kapsamı çerçevesinde ilk olarak bir başvuru formu oluşturulması gerekmektedir. Bu formla kurulacak CCTV’nin tüm hatları ile çeşidi ve özelikleri belirlenmektedir. Bir CCTV sisteminin tesis edilmesi sırasında birçok şeyi dikkate almak gerekir. Aşağıda belirtilen unsurların her biri bu anlayışa yardımcı olmaktadır:

 1. Görüntü ve ışık
 2. Kamera
 3. Lensler
 4. Görüntü iletim yöntemleri
 5. Monitör
 6. Çevre donanımı