Tagged: Sistem planlama (topoloji)

0

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 4 Sistem Planlama (Topoloji)

Sistem Planlama: Endüstriye tesislerin Topolojilerde varolan Standartlarla Uyum ve Farklar Çalışmalar çok ufak değişiklikler göz önüne alınarak EN 50173 ve ISO 11801’deki yapısal topolojinin tamamen fabrikalara yönelik olduğunu göstermektedir. Örneğin “kat dağıtıcısı” (FD) terimi yüzlerce metre uzunluğu olan fabrikasyon alanı için geçerli olmayacaktır. Bunun yerine “makine dağıtıcıları” (MD) terimi kullanılacaktır çünkü mağaza katlarında, bu cihazlar 30 m yarıçaplı alanda üretim birimi olarak hizmet edecektir....