Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 6 Kablo seçim kriterleri ve standartları

Kablo Seçim kriterleri Yapısal kablolama standartları olan EN 50173 ve ISO/IEC11801’e uygun olarak kablolar tasarlanır ve seçilebilir. Endüstriyel tesislerin kablolamasında, özel uygulamalarda veya ortamlarda bu parametrelerde değişiklik gerekebilir. Bakır Kablo  Genel Her İki Alan Notlar Kategori(Minimum gereklilik) EN 5028-2-1(IEC 61156),100 MhzEN 50173:2002 veya ISO/IEC 11801, Kategori 5 Maksimum Hat Uzunluğu Tablo EN 50173:2002’ye göre Kalıcı Kablolama Sadece Yerleşik Tesislerde Çift Sayısı 2 veya...