Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 9 Fiberoptik Kablo Tipleri ve Optik Bütçe

Fiber Optik Kablolama Fiber optik kablo için performans gereklilikleri ISO/11801 bölüm 8’de veya EN50173’te tanımlanmıştır. Kablo Uzunlukları Fiber optik hattın güvenilir çalışması için, üreticinin belirlediği uzunluk değerleri aşılmamalıdır. Eğer kablolar talimata göre döşendiyse, belirlenen uzunluğa kadar güvenli data iletimi garanti edilmiştir. Tipik olarak uygulanacak hat uzunlukları aşağıdaki Tablo’da tanımlanmıştır. Özel aktif cihazlar kullanılarak, kablolar yada bağlantı kullanılarak, kablo uzunuğu daha çok azaltılabilir yada...