Tagged: Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu

0

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 6 Kablo seçim kriterleri ve standartları

Kablo Seçim kriterleri Yapısal kablolama standartları olan EN 50173 ve ISO/IEC11801’e uygun olarak kablolar tasarlanır ve seçilebilir. Endüstriyel tesislerin kablolamasında, özel uygulamalarda veya ortamlarda bu parametrelerde değişiklik gerekebilir. Bakır Kablo  Genel Her İki Alan Notlar Kategori(Minimum gereklilik) EN 5028-2-1(IEC 61156),100 MhzEN 50173:2002 veya ISO/IEC 11801, Kategori 5 Maksimum Hat Uzunluğu Tablo EN 50173:2002’ye göre Kalıcı Kablolama Sadece Yerleşik Tesislerde Çift Sayısı 2 veya...

0

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 4 Sistem Planlama (Topoloji)

Sistem Planlama: Endüstriye tesislerin Topolojilerde varolan Standartlarla Uyum ve Farklar Çalışmalar çok ufak değişiklikler göz önüne alınarak EN 50173 ve ISO 11801’deki yapısal topolojinin tamamen fabrikalara yönelik olduğunu göstermektedir. Örneğin “kat dağıtıcısı” (FD) terimi yüzlerce metre uzunluğu olan fabrikasyon alanı için geçerli olmayacaktır. Bunun yerine “makine dağıtıcıları” (MD) terimi kullanılacaktır çünkü mağaza katlarında, bu cihazlar 30 m yarıçaplı alanda üretim birimi olarak hizmet edecektir....