Tagged: Endüstriyel Ethernet Nedir

0

Ethernet’in Tarihi – 5 (OSI Katmanı)

OSI  referans modeli belirli bir üretici uyarlamalarından bağımsız iletişimi tanımlamaktadır. Yedi katmanları bu amaçla belirlenmiştir. Her katman bir sonraki  yüksek katman için hizmet vermektedir ve alttaki katmanlardan gelen hizmeti kullanır. Hizmetlerin Erişim Noktaları (SAP) yoluyla erişilir. Her katman donanım veya yazılım çözümleri  ile (ya da ikisinin bir kombinasyonu olarak)  fonksiyonlarını gerçekleştirilebilir. Fiziksel Katman Fiziksel Katman (bit aktarım katmanı) iki cihaz arasındaki fiziksel transferi...

0

Ethernet’in Tarihi – 4 (IEEE 802)

IEEE 802.3 standardı Ethernet ürünlerini 1985 yılından beri tanımlamaktadır. Lokal Ağlarda bus topoloji ve CSMA/CD erişimide IEEE 802.3  standartları kapsamaktadır. Lokal Ağlarda bus topoloji ve CSMA/CD erişimide IEEE 802.3  standartları olarak tanımlanmıştır. Bugün yıldız ve halka topolojilerde eklenerek genişlemiştir. CSMA/CD erişim teknolojisinin yerine anahtarlama (switching) almıştır.

Ethernet’in Tarihi – 3 (Standartlar) 0

Ethernet’in Tarihi – 3 (Standartlar)

DIX standardından sonra Ethernet, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)’in 802 kodlu komisyonu tarafından geliştirilmeye devam etti. IEEE 1985 yılında “IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications” şeklinde bir isimle yeni ethernet standardını yayınladı. İzleyen dönemde IEEE standardı International Organization for Standardization (ISO) tarafından yürütülmeye devam etti. ISO günümüzde bilgisayar ağları ile ilgili...

0

Ethernet’in Tarihi – 2 (ilk Ethernet)

Ethernet’n ilk taslak diagramı   Xerox tarafından görevlendirilen Dr Robert M. Metcalfe,  Xerox tarafından geliştirilen bir lazer yazıcının (EARS olarak adlandırılan) birden fazla bilgisayara bağlanması için bu proje Xerox’un Palo Alto Research Center (PARC) tarafından gerçekleştirildi. 22 Mayıs günü, 1973 Dr Metcalfe bir koaksiyel kablo yoluyla bir ağ bağlantısı önermiştir. Kullanılan ağ protokolü ALOHA protokolüdür. Yukarıda gösterilen diyagram 1976  yılının Haziran ayında Ulusal Bilgisayar...