Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 11Elektromanyetik Uyum

Ethernet Tesisatında Elektromanyetik Uyum Bir tesisatın elektromanyetik uyumu, kurulan bir sistemden yayılımın uygun standartlarda belirtilen limitlerin altında kaldığı, kurulan sistemin tatminkar bir düzeyde çalıştığı ve belli bir elektromanyetik ortamda etkilenmeden çalıştığı anlamına gelir. Bu maddede belirtilen prensipler dikkate alınmalıdır. Üretici firmanın talimatlarında yer alan daha sıkı tesisat uygulaması da incelenmelidir. EMC (elektromanyetik uyum) ve koruma yanında güvenliğin her zaman önceliğin vardır. Değişik elektromanyetik...