Endüstriyel Ethernet

0

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 12 Bağlantı ve Topraklama (a)

Yerel Gereksinimler Bazı endüstriyelalanlarda bina topraklaması tahmin edilemeyebilir. Bu gibi durumlarda, yüksek gürültü üreten ekipmanın bulunduğu ortamlarda ekranlı kablo kullanımı düşünülebilir. Yüksek manyetik alanlar veya yüksek güçlü RF uygulamaları kullanan uygulamalarla ekranlı kablo tercih etmelidir. Bu gibi uygulamalar endüksiyon ısıtması, RF çapraz bağlantısı ve yüksek güçlü kaynak çalışmasıdır. Harici uygulamalarda yüksek performanslı TP kablolar kullanılmalıdır. Bağlantı ve Topraklama Topraklama, çalışanları ve makinaları tehlikeli...

0

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 11Elektromanyetik Uyum

Ethernet Tesisatında Elektromanyetik Uyum Bir tesisatın elektromanyetik uyumu, kurulan bir sistemden yayılımın uygun standartlarda belirtilen limitlerin altında kaldığı, kurulan sistemin tatminkar bir düzeyde çalıştığı ve belli bir elektromanyetik ortamda etkilenmeden çalıştığı anlamına gelir. Bu maddede belirtilen prensipler dikkate alınmalıdır. Üretici firmanın talimatlarında yer alan daha sıkı tesisat uygulaması da incelenmelidir. EMC (elektromanyetik uyum) ve koruma yanında güvenliğin her zaman önceliğin vardır. Değişik elektromanyetik...

0

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 10 Sistem Tesisatı

Endüstriyel Tesislerde Ethernet Alt yapısında Sistemin Bakır Kablo Tesisatı Bakır Kablo Tesisatında Enerji Kabloları ile Veri İletişim Kabloları Arasındaki Yerleşim Mesafesi Elektrik Konnektörleri Aşağıdaki tabloda Ethernet bağlantısı için RJ45/M12 konnektör için pin uç bağlantısı  gösterilmiştir :   Sinyal Fonksiyon RJ-45 Pin               1 M12 Pin TD + Transmisyon Data + 1 1 TD – Transmisyon Data – 2 2 RD + Alıcı Data +...

0

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 9 Fiberoptik Kablo Tipleri ve Optik Bütçe

Fiber Optik Kablolama Fiber optik kablo için performans gereklilikleri ISO/11801 bölüm 8’de veya EN50173’te tanımlanmıştır. Kablo Uzunlukları Fiber optik hattın güvenilir çalışması için, üreticinin belirlediği uzunluk değerleri aşılmamalıdır. Eğer kablolar talimata göre döşendiyse, belirlenen uzunluğa kadar güvenli data iletimi garanti edilmiştir. Tipik olarak uygulanacak hat uzunlukları aşağıdaki Tablo’da tanımlanmıştır. Özel aktif cihazlar kullanılarak, kablolar yada bağlantı kullanılarak, kablo uzunuğu daha çok azaltılabilir yada...