Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 5 Proses Otomasyonda Topoloji Örneği

Şekil deki iki endüstriyel tesis ethernet topoloji örneği (sağda ve solda) için bazı açıklamalar yapılmalıdır, her ikisinde de ethernet kablolamasında küçük bir ofis (proses kontrol merkezi, üstteki alan) ve saha yerleşimi (fabrika otomasyonu, alttaki alan) bulunmaktadır.

Ofisler modüler Ethernet switchlerle donatılmıştır, ethernet omurga mimarisi ve diğer fabrikalar arası bağlantı single mode fiber optik kablo ile sağlanır. Buna aynı zamanda, açık uygulamalarda bir internet bağlantısı eklenebilir. Ofis ortamında MO’lara bağlı bulunan PC’ler doğrudan omurga switchine bağlıdır. Her fabrikada proses kontrol merkezindeki PC’leri kontrol edecek bir Fieldbus halka yapısı bulunmaktadır (“Master” ve “Slave”). Şekildeki  gösterilen endüstriyel tesis için field bus topolojisinin güvenli yedek (redundant) bir halka topolojiye sahiptir.

endüstri topoloji

Endüstriyel tesislerde Ethernet topolojisine ait uygulama örneği

 

Ofis ağı, endüstriyel sahadaki (field) ağdan farklıdır ve bu yüzden farklı kampüsler gibi davranılabilir. Sahadaki “kampüs” kendi kampüs dağıtıcısına sahiptir : bir endüstriyel Ethernet switch (anahtar) single mod fiber optik hatla diğer fabrikadaki eşdeğerine bağlanır. İki endüstriyel tesisisin ofis ortamındaki bina dağıtıcısı switchlere (BD: building distributor) bağlı ve üretim alanında geniş bir sahaya yayılmış güvenli (redundant) halka konfigrasyonu ile hizmet eden makina dağıtıcı switchler (MD: machine distrubitor) mevcuttur.

“Master” ve “Slave” PC’ler ikinci bir ağ arayüz kartıyla bu ikinci ağa bağlanırlar ve bir MO doğrudan BD’ye bağlıdır. Sonuç olarak, aralarında doğrudan bir hat oluşturulmadan her iki ağın da bir parçası olabilirler.

Erkan Cirit

www.endustriyelethernet.com kurucusu ve yöneticisi

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir