Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 4 Sistem Planlama (Topoloji)

Sistem Planlama: Endüstriye tesislerin Topolojilerde varolan Standartlarla Uyum ve Farklar

Çalışmalar çok ufak değişiklikler göz önüne alınarak EN 50173 ve ISO 11801’deki yapısal topolojinin tamamen fabrikalara yönelik olduğunu göstermektedir.

Örneğin “kat dağıtıcısı” (FD) terimi yüzlerce metre uzunluğu olan fabrikasyon alanı için geçerli olmayacaktır. Bunun yerine “makine dağıtıcıları” (MD) terimi kullanılacaktır çünkü mağaza katlarında, bu cihazlar 30 m yarıçaplı alanda üretim birimi olarak hizmet edecektir. Çalışması, yine de, kat dağıtıcısı (FD) olarak bilinen cihaz gibi olacaktır.

İlk şekilde görülen mantıksal ağaç yapısı aynı zamanda endüstriyel fabrikalara da uygulanabilir. İkinci şekildeki topoloji ise üretim alanındaki örneğini gösterir. Kampüs kablolaması tamamıyla adı geçen standartlarla anılır. Üretim alanının bina dağıtıcısı (BD), bir çok makine dağıtıcısına (MD) hizmet eder. Eğer alanda bir ofis bulunmaktaysa, duvardaki terminal çıkışlarına bağlı standart yatay ofis kablolamasıyla kat dağıtıcısını içerecektir.

endustri omurga baglanti

Endüstriyel ortamda omurga kablolama düzenlemesi örneği

 

Endüstriler için  çevresel koruma sınıfları IP olarak  tanımlanmıştır ve yazı serimizin ileriki kısımlarında ele alınacaktır. Pasif ve aktif bileşenlerin seçimi sırasıyla ileriki bölümde verilen gerekliliklere göre olmalıdır.

üretimde makinada ring

Makine dağıtıcılarının Ring Topoloji bağlantılı üretim ortamı detayı

 

Makine dağıtıcısı (MD) tarafından hizmet edilen alan küçük makinelerin, pek çok Ethernet cihazlı bir tek büyük makine veya çok büyük bir makinenin bir parçası (örneğin print işlevinin) bile olabilir. ikinci Şekil’de görüldüğü gibi, MD hizmet edilen bölgenin kenarında ya da içinde herhangi bir yerde olabilir. Yatay kablolamanın uzunluk sınırlaması da dikkate alınmalıdır.

Erkan Cirit

www.endustriyelethernet.com kurucusu ve yöneticisi

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir