Zaman Duyarlı Ağ Oluşturma (TSN : Time Sensitive Network)

Zamana Duyarlı Ağ Oluşturma (TSN: Time Sensitive Network) Standart Ethernete determinizm getirmek için geliştirilen bir IEEE 802.1  standardı  dikkat çeken bir konsepttir, özellikle endüstriyel ağlara odaklanan mühendisler arasında durum böyle. 2017, TSN’nin bir mühendislik projesi olmanın ötesine geçtiği ve endüstri çapında konuşlandırılmaya başladığı bir yıl  olacak. TSN hakkındaki bazı ilk duyurular nedeniyle böyle söylüyoruz-  hazır ürünler ve mevcut ürünler için yazılım güncellemeleri bu yıl ...