Monthly Archive: Şubat 2015

0

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 4 Sistem Planlama (Topoloji)

Sistem Planlama: Endüstriye tesislerin Topolojilerde varolan Standartlarla Uyum ve Farklar Çalışmalar çok ufak değişiklikler göz önüne alınarak EN 50173 ve ISO 11801’deki yapısal topolojinin tamamen fabrikalara yönelik olduğunu göstermektedir. Örneğin “kat dağıtıcısı” (FD) terimi yüzlerce metre uzunluğu olan fabrikasyon alanı için geçerli olmayacaktır. Bunun yerine “makine dağıtıcıları” (MD) terimi kullanılacaktır çünkü mağaza katlarında, bu cihazlar 30 m yarıçaplı alanda üretim birimi olarak hizmet edecektir....

0

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 3 Bileşenler ve Özellikleri

Endüstriyel Ağlarda kullanılan Bileşenlerin çevre şartları İletişim performanslarına göre pasif bileşenler olarak anılan bileşenler genel kablolama standartlarında tanımlanmıştır. Ancak ofis için tasarlanmış bileşenler üretim ortamı için dayanıklı olmayacaktır. Bu bileşenlerin muhafaza kutuları ile korunması gerekecektir. Endüstriyel iletişim sistemlerinin kurulum alanlarının çevre şartlarına göre korunması için 2 sınıf belirlenmiş ve ayrılmıştır. Normal (light) Çalışma Koşulları : Montaj kabinetlerinin iç bölgesi Zor (heavy) Çalışma Koşulları...

0

Endüstriyel Ethernet Planlama ve Montaj Kılavuzu – 2 Topoloji (Genel)

Endüstriyel Tesisler için Topoloji   Endüstriyel tesisler için iletişim (ethernet) için genel kablolama standartlarının topolojisi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. EN 50173 ve ISO/IEC 11801’e göre yapısal BT (endüstriyel Ethernet için) kablolama CD : Kampüs Dağıtıcısı     CP : Takviye noktası BD : Bina Dağıtıcısı             TO : TERMINAL OUTLET FD : Kat Dağıtıcısı   Her binada en az bir adet bina dağıtıcısı adı verilen BD bulunmaktadır....